Selamat Datang ke Sistem e-Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
No. Tajuk Tahun Bidang Status Muat Turun
1 Ajaran Ahmadiah Atau Qadiani Yang Dibawa Oleh Mirza Ghulam Ahmad. 1 Januari 2004 2004 Akidah warta
2 Kadar Zakat Fitrah Di Wilayah-Wilayah Persekutuan Bagi Tahun 1423H/2002-2003M. 24 Oktober 2002 2002 Ibadat warta
3 Orang Yang Dinamakan Oleh Si Mati Sebagai Penama. 18 Januari 2001 2001 Pelbagai warta
4 Tariqat Naqsyabandiah Al-Aliyyah Pimpinan Syeikh Nazim. 12 Disember 2002 2002 Akidah warta
5 Anak Yang Dilahirkan Lebih Dari Enam Bulan Qamariah Dalam Sesuatu Perkahwinan. 18 Januari 2001 2001 Munakahat warta
6 Perkahwinan Suami Isteri Bukan Islam Yang Memeluk Agama Islam. 18 Januari 2001 2001 Munakahat warta
7 Harta Seorang Muallaf Yang Telah Meninggal Dunia. 26 Ogos 1999 1999 Pelbagai warta
8 Zakat Penggajian. 29 April 1999 1999 Ibadat warta
9 Membendung Pengaruh Syiah Di Malaysia. 3 April 1997 1997 Akidah warta
10 Perlantikan Syarikat Sebagai 'amil. 30 Januari 1997 1997 Ibadat warta

INFO E - FATWA

PENGUMUMAN