Selamat Datang ke Sistem e-Fatwa Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan
No. Tajuk Tahun Bidang Status Muat Turun
1 Anak Yang Dilahirkan Lebih Dari Enam Bulan Qamariah Dalam Sesuatu Perkahwinan. 18 Januari 2001 2001 Munakahat warta
2 Perkahwinan Suami Isteri Bukan Islam Yang Memeluk Agama Islam. 18 Januari 2001 2001 Munakahat warta
3 Harta Seorang Muallaf Yang Telah Meninggal Dunia. 26 Ogos 1999 1999 Pelbagai warta
4 Zakat Penggajian. 29 April 1999 1999 Ibadat warta
5 Membendung Pengaruh Syiah Di Malaysia. 3 April 1997 1997 Akidah warta
6 Perlantikan Syarikat Sebagai 'amil. 30 Januari 1997 1997 Ibadat warta
7 Golongan Anti-Hadith. 8 Februari 1996 1996 Akidah warta
8 Menentukan Tarikh Sah Dan Berkuatkuasa Wakaf Oleh Allahyarham Ahmad Dawjee Dadabhoy. 9 Jun 1994 1994 Pelbagai warta
9 Harga Zakat Fitrah Bagi Tahun 1994M/1414H Bagi Wilayah-Wilayah Persekutuan. 9 Jun 1994 1994 Ibadat warta
10 "ajaran Mohd. Seman Al-Banjari" 9 Jun 1994 1994 Akidah warta

INFO E - FATWA

PENGUMUMAN