Sistem e-Fatwa
Pejabat Mufti
Wilayah Persekutuan
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2
Slide 2

Memaparkan rekod 31 hingga 40 dari 165 rekod (Halaman 4)
No. Tajuk Tahun Kategori Status Muat Turun
31 Fatwa Berkenaan Dengan Penyelesaian Hutang Kepada Pemiutang Atau Waris Pemiutang Yang Tidak Dapat Dikesan 2021 Muamalat warta
32 Fatwa Berekenaan Dengan Kewajipan Membayar Zakat Emas Bagi Pelaburan Emas 2021 Muamalat warta
33 Fatwa Berekenaan Dengan Rokok Elektronik, Shisha Dan Shisha Stick 2021 Pelbagai warta
34 Fatwa Berkenaan Dengan Pemindahan Tanah Perkuburan Lama Di Lot 192, Seksyen 56, Jalan Hang Tuah, Mukim Bandar Kuala Lumpur 2021 Pelbagai warta
35 Fatwa Berkenaan Dengan Aktiviti Jual Beli Pada Waktu Solat Jumaat 2021 Ibadat warta
36 Penetapan Kadar Nisab Zakat Emas Simpanan Berasaskan Kepada Perbezaan Tahap Ketulenan Emas 2021 Ibadat Tidak warta
37 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Dan Kaedah Taksiran Zakat Ke Atas Skim Pengeluaran Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Kwsp) 2020 Muamalat warta
38 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Menggunakan Implan Rawatan Galukoma Yang Diperbuat Daripada Gelatin Khinzir 2020 Perubatan warta
39 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Mengekalkan Atau Membetulkan Kedudukan Kubur Dan Mayat Yang Terpesong Dari Arah Kiblat 2020 Pelbagai warta
40 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Pelaksanaan Wakaf Mushaf Al-Quran 2020 Muamalat warta