Sistem e-Fatwa
Pejabat Mufti
Wilayah Persekutuan
Slide 2

Memaparkan rekod 21 hingga 30 dari 156 rekod (Halaman 3)
No. Tajuk Tahun Kategori Status Muat Turun
21 Fatwa Berkenaan Dengan Pengurusan Wang Tidak Patuh Syariah 2021 Muamalat warta
22 Fatwa Berkenaan Dengan Pengurusan Harta Luqatah 2021 Muamalat warta
23 Fatwa Berkenaan Dengan Penyelesaian Hutang Kepada Pemiutang Atau Waris Pemiutang Yang Tidak Dapat Dikesan 2021 Muamalat warta
24 Fatwa Berekenaan Dengan Kewajipan Membayar Zakat Emas Bagi Pelaburan Emas 2021 Muamalat warta
25 Fatwa Berekenaan Dengan Rokok Elektronik, Shisha Dan Shisha Stick 2021 Pelbagai warta
26 Fatwa Berkenaan Dengan Pemindahan Tanah Perkuburan Lama Di Lot 192, Seksyen 56, Jalan Hang Tuah, Mukim Bandar Kuala Lumpur 2021 Pelbagai warta
27 Fatwa Berkenaan Dengan Aktiviti Jual Beli Pada Waktu Solat Jumaat 2021 Ibadat warta
28 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Dan Kaedah Taksiran Zakat Ke Atas Skim Pengeluaran Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Kwsp) 2020 Muamalat warta
29 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Menggunakan Implan Rawatan Galukoma Yang Diperbuat Daripada Gelatin Khinzir 2020 Perubatan warta
30 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Mengekalkan Atau Membetulkan Kedudukan Kubur Dan Mayat Yang Terpesong Dari Arah Kiblat 2020 Pelbagai warta