Sistem e-Fatwa
Pejabat Mufti
Wilayah Persekutuan
Slide 2

Memaparkan rekod 11 hingga 20 dari 260 rekod (Halaman 2)
No. Tajuk Tahun Kategori Status Muat Turun
11 Fatwa Berkenaan Dengan Pengurusan Harta Luqatah 2021 Muamalat warta
12 Fatwa Berkenaan Dengan Penyelesaian Hutang Kepada Pemiutang Atau Waris Pemiutang Yang Tidak Dapat Dikesan 2021 Muamalat warta
13 Fatwa Berekenaan Dengan Kewajipan Membayar Zakat Emas Bagi Pelaburan Emas 2021 Muamalat warta
14 Fatwa Berekenaan Dengan Rokok Elektronik, Shisha Dan Shisha Stick 2021 Pelbagai warta
15 Fatwa Berkenaan Dengan Pemindahan Tanah Perkuburan Lama Di Lot 192, Seksyen 56, Jalan Hang Tuah, Mukim Bandar Kuala Lumpur 2021 Pelbagai warta
16 Fatwa Berkenaan Dengan Aktiviti Jual Beli Pada Waktu Solat Jumaat 2021 Ibadat warta
17 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Dan Kaedah Taksiran Zakat Ke Atas Skim Pengeluaran Caruman Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Kwsp) 2020 Muamalat warta
18 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Menggunakan Implan Rawatan Galukoma Yang Diperbuat Daripada Gelatin Khinzir 2020 Perubatan warta
19 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Mengekalkan Atau Membetulkan Kedudukan Kubur Dan Mayat Yang Terpesong Dari Arah Kiblat 2020 Pelbagai warta
20 Fatwa Berkenaan Dengan Hukum Pelaksanaan Wakaf Mushaf Al-Quran 2020 Muamalat warta